Zwroty i reklamacje


Zwroty

Kupujący ma prawo z dowolnej przyczyny anulować zamówienie lub zwrócić produkt. W celu dokonania zwrotu produktu należy wysłać nam informację o zamiarze zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie produktów. Kupujący może nas o tym powiadomić, przesyłając formularz zwrotu
Pobierz formularz zwrotu produktu.

Po poinformowaniu nas o zamiarze zwrotu należy przesłać do nas produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz oryginalnym opakowaniem i pierwotnie dołączonymi akcesoriami. Koszty wysyłki ponosi kupujący.


Reklamacje

W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Usług, użytkownik może złożyć reklamację drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacji na adres e-mail info@gipsi.pl.
Pobierz formularz reklamacji